Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Üçpen, ürettiği ürünlerle doğayı korumayı, ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı ve tüm üretim süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaç edinmiş bulunuyor.

 

Bu amaca ulaşmak üzere benimsenen ilke ve politikalar:

• Çevreyle ilgili tüm yerel ve ulusal kanun, çevre mevzuatı ve yönetmeliklere uymak, güncelliğini sağlamak,

• Politikalarını, çalışanlarına, müşterilerine, tedarikçilerine duyurmak, yayınlamak ve ilgili taraflarda çevre bilincini oluşturmak,

• Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek,

• Üretim esnasında veya süreçlerinde ortaya çıkan atıkların geri dönüşümünü sağlamak, en yakın yerde bertaraf etmek veya ettirmek,

• Çalışanlarımıza sürekli eğitim vermek ve çevreye karşı sorumluluk bilincini oluşturmak, duyarlılıklarını artırmak,

• Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmayı sorumluluk ve görev kabul etmek,

• Bu doğrultuda, amaç ve hedefleri her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri ortaya koymak,

Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemini sürekli geliştirmek.